زاهد ایراج

جملات قصار1

حضرت محمد(ص):   دروغ شخص را رو سیاه میکند

حضرت علی (ع):     جهان خواب شیرینی است ودل بستن به آن پشیمانی می آورد

زکریای رازی :          ایمان توهمیشه موجب امان توخواهد بود

فردوسی:               ز خورشید تابنده تا تیره خاک           گذر نیست از حکم یزدان پاک

یکمثل عربی:          بردباری کلید شادمانی است و شتاب کلید اندوه

نظامی گنجوی:        کلاه خودرا از سر خواهی داد روزی که غرور تورا در بر گیرد

متر لینگ:             تنهائی جهنم است اما با مطالعه این جهنم به بهشت تبدیل میشود

افلاطون:                کسی که در پی تحصیل ثروت است وقتی برای تحصیل علم ندارد

سعدی :                آیین حسد قاعده دیو و دد است

هوگو:                  در هر ملت چراغی است که به افراد نور میدهد و ان معلم است

نویسنده : علیرضا زاهد : ٩:۳۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

فکر نو

به نام خداوند جان و خرد

جان ریشه در جنون و  دبوانگی دارد

پس بیائیم:

دیوانه باشیم نه روانی

عاشق باشیم نه عشقی

عاقل باشیم نه عقل کل

عیش کنیم نه عیاشی

خوشحالی کنیم نه خوشگذرانی

مناظره کنیم نه مناقشه

مذاکره کنیم نه مشاجره

گفتگو کنیم نه بگو نگو

سخن بگوئیم نه حرف بزنیم

غمخوار باشیم نه غصه خور

وسکوت کنیم نه خاموشی

 

نویسنده : علیرضا زاهد : ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم