زاهد ایراج

اصل آدمی

 عصا مادرزاد عصا نبود بلکه ابتداشاخه ای سبز وخرم بود ان هم نه در دست این و ان بلکه بالای درخت بود واینگونه عریان نبود بلکه پر برگ و ریشه دار و رو برشد و چشم نواز بود سایه ای داشت که دیگران زیر آن می آرمیدند اما بیچاره خواسته  یا ناخواسته از درخت که اصل او بود و هستی خود را از او داشت برید یا بریده شد و از آن روز به بعد خشک و خشکتر شد.چه زخم ها که از اره ها و رنده های نجار دید و چشید و برای همیشه الت دست و سرافکنده گردید و به دست ادم های ناتوان و بیمار افتاد و همواره تحت فشار آنان قرار گرفت و سرانجام هم یا میشکند یا میسوزد یا بدور افکنده میشود.

حال میخواهم بگویم ما آدمها چیزی شبیه همین شاخه هائیم.آنچه داریم از خداست و تابا خدائیم سبز و شاداب و با طراوت و زنده ایم و پیوسته در حال رشد و سرانجاممان بهتر از دیروز خواهد بود.

اما اگرخدای ناکرده اهل گناه و معصیت و عصیان باشیم سرنوشت عصا سرنوشت ما هم خواهد بود.یعنی می خشکیم و آلت دست می شویم و هر روز به دست کسی می افتیم آن هم به دست کسانی که"فی قلوبهم مرض "و چه فشارها و استرس ها و نگرانیها که باید متحمل شده و دم هم درنیاوریم ذلیل میشویم و خوار و سرافکنده و روز بروز شکسته تر و آسیب پذیرتر و عاقبت هم درکام آتش خشم خدا رفته وبرای همیشه خاک و خاکستر خواهیم شد.

نویسنده : علیرضا زاهد : ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

جملات قصار 3

حضرت محمد(ص):  بدترین کسب ها کسب بوسیله رباست.

حضرت امیر(ع):      عزت و بزرگی با قناعت حاصل میشود.

پوریای ولی:          افتادگی آموز اگرطالب فیضی    هرگزنخوردآب زمینی که بلند است.

ابن یمین:            غم مخور شاد بزی زانکه جهان در گذر است.

اوحدی:               هرگزنباشدت به بد دیگران نظر    در فعل خویشتن تو اگر نیک بنگری

مثل چینی:      سه راه خوشبختی عبارت است از:بدی ندیدن بدی نشنیدن بدی نکردن

خواجه عبدالله انصاری:الهی انرا که عقل دادی چه ندادی و آنرا که عقل ندادی چه دادی؟

دهخدا:دنیا به امید برپاست وادمی به امیدزنده.است.

دیل کارنگی:نگذارید موریانه نگرانی بنای زندگی تان را وازگون کند.

سلمان ساوجی:ببخش مال و نترس از کمی که هرچه دهی   جزای آن به یکی ده ز دادگریابی

نویسنده : علیرضا زاهد : ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

جملات قصار2

حضرت محمد(ص):  کسی که امانت دار نیست ایمان ندارد.

حضرت علی(ع):    برترین پناهگاه به هنگام سختی صبر کردن است.

دهخدا:مشورت با هزار کس کن و راز خودرابا یکی مگو.

ابن سینا: تجربه بالاتر از علم است.

سقراط:با پدر و مادر خود انگونه رفتار کن که از اولاد توقع داری.

گاندی:در پس پرده تمام جنایات انگیزه مادی آن به چشم می خورد.

فخر رازی:کسی که یک لذت همیشگی را به لذت آنی و کوتاه بفروشد بسیار زیانکار است.

دهخدا:بخشش هر چند ناچیز باشد آتش خشم بنشاند.

افلاطون:لذتی که از علم حاصل میشود بی آلایش است.

بایزیدبسطامی :هرگز ناامید نشوید هرگاه هم شدید بدانید در نومیدی بسی امیداست

ولتر:گل را میتوان زیر پا له کرد ولی بوی عطر آنرا نمیتوان در فضا کشت.

 

نویسنده : علیرضا زاهد : ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم