جملات قصار 3

حضرت محمد(ص):  بدترین کسب ها کسب بوسیله رباست.

حضرت امیر(ع):      عزت و بزرگی با قناعت حاصل میشود.

پوریای ولی:          افتادگی آموز اگرطالب فیضی    هرگزنخوردآب زمینی که بلند است.

ابن یمین:            غم مخور شاد بزی زانکه جهان در گذر است.

اوحدی:               هرگزنباشدت به بد دیگران نظر    در فعل خویشتن تو اگر نیک بنگری

مثل چینی:      سه راه خوشبختی عبارت است از:بدی ندیدن بدی نشنیدن بدی نکردن

خواجه عبدالله انصاری:الهی انرا که عقل دادی چه ندادی و آنرا که عقل ندادی چه دادی؟

دهخدا:دنیا به امید برپاست وادمی به امیدزنده.است.

دیل کارنگی:نگذارید موریانه نگرانی بنای زندگی تان را وازگون کند.

سلمان ساوجی:ببخش مال و نترس از کمی که هرچه دهی   جزای آن به یکی ده ز دادگریابی

/ 0 نظر / 55 بازدید