جملات قصار2

حضرت محمد(ص):  کسی که امانت دار نیست ایمان ندارد.

حضرت علی(ع):    برترین پناهگاه به هنگام سختی صبر کردن است.

دهخدا:مشورت با هزار کس کن و راز خودرابا یکی مگو.

ابن سینا: تجربه بالاتر از علم است.

سقراط:با پدر و مادر خود انگونه رفتار کن که از اولاد توقع داری.

گاندی:در پس پرده تمام جنایات انگیزه مادی آن به چشم می خورد.

فخر رازی:کسی که یک لذت همیشگی را به لذت آنی و کوتاه بفروشد بسیار زیانکار است.

دهخدا:بخشش هر چند ناچیز باشد آتش خشم بنشاند.

افلاطون:لذتی که از علم حاصل میشود بی آلایش است.

بایزیدبسطامی :هرگز ناامید نشوید هرگاه هم شدید بدانید در نومیدی بسی امیداست

ولتر:گل را میتوان زیر پا له کرد ولی بوی عطر آنرا نمیتوان در فضا کشت.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید